Sản phẩm

Nhà nuôi yến ở Gò Công

stars-reviews-yen-truong-tung

Nhà nuôi yến ở Gò Công


ho-tro-yen-truong-tung

Chi tiết sản phẩm

Nuôi chim yến ở việt nam là một ngành mới, đang nóng lên và phát triển theo chiều hướng tích cực, hứa hẹn một ngành nông nghiệp phục vụ cho sức khỏe con người, phù hợp cho việc phát triển mô hình kinh tế gia đình.

Nhắn tin báo giá. Zalo 0908.31.31.66 !